Ίδρυση & Σκοπός

palamas5Η επιθυμία της πόλης των Πατρών, για τη διάσωση του κτιρίου της οδού Κορίνθου 241, όπου γεννήθηκε ο Κωστής Παλαμάς, ικανοποιήθηκε με άμεσο τρόπο τον Νοέμβριο του 2014, όταν αγόρασε το ερειπωμένο οίκημα ο Αθανάσιος Δ. Στεφανόπουλος, η έμπνευση και οι κατευθύνσεις του όποιου καθόρισαν από την αρχή την τύχη του εγχειρήματος.

Κυρίαρχος στόχος υπήρξε η δυναμική παρουσίαση του έργου του ποιητή και όχι μόνον η μουσειακή συντήρηση της μνήμης του. Για τον σκοπό αυτό αποκαταστάθηκε η οικία με απόλυτο σεβασμό της εξωτερικής και εσωτερικής φυσιογνωμίας της και εξοπλίστηκε με τα πλέον σύγχρονα μέσα έρευνας και μελέτης. Παράλληλα ιδρύθηκε η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  «ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» για τη διατήρηση και λειτουργία της.

Οι δραστηριότητές της αναπτύσσονται σε πολλά επίπεδα:
μελέτη και διάδοση του έργου του ποιητή, υποστήριξη εκδοτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, ενθάρρυνση και προώθηση νέων ερευνητών και λογοτεχνών με τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, μουσικών και θεατρικών παραστάσεων, τη συνεργασία με ιδρύματα και εταιρείες με κοινούς σκοπούς.

Για όλες τις δράσεις της η «ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» παρέχει τις υπηρεσίες της εντελώς δωρεάν. Ο σεβασμός στη μνήμη του ποιητή αλλά και η ενεργός παρουσία της στον πολιτισμό θα είναι η πυξίδα της διαδρομής της.