Οι εκδόσεις μας

Βασιλική Ράλλη, Ψυχής Αντίλαλοι

Η Βασιλική Ράλλη γεννήθηκε στη Θερμή της Λέσβου τον Ιανουάριο του 1923. Είναι γόνος μικρασιατικής οικογένειας από το Μοσχονήσι. Τελείωσε τις γυμνασιακές της σπουδές στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο της Μυτιλήνης και εφοίτησε στο τότε Γαλλικό Σχολείο.

Κωστής Παλαμάς, Άπαντα, Τόμος πρώτος, 2017

Κωστής Παλαμάς, Άπαντα, τόμος πρώτος: Τα Τραγούδια της Πατρίδος μου, Ο Ύμνος της Αθηνάς, Τα Μάτια της Ψυχής μου, φιλολογική επιμέλεια Κ. Γ. Κασίνης, Έκδοση: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς, 2017, σ. 480, τιμή 25 ευρώ.