Κινηματογραφικός Αναστοχασμός, 22 Μαΐου 2019

Submitted by kpalamas on Tue, 06/04/2019 - 12:24

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2019 η παρουσίαση του βιβλίου "Κινηματογραφικός Αναστοχασμός" του Τάσου Χρ. Βαγενά. Για το βιβλίο μίλησαν ο συγγραφέας και ο Γιώργος Χρ. Βανταράκης.

Tags