Παρουσίαση βιβλίου "Τα Σατιρικά Γυμνάσματα" του Κωστή Παλαμά , 30 Ιουνίου 2017

Submitted by kpalamas on Tue, 01/09/2018 - 01:01

Τα Σατιρικά Γυμνάσματα του Κωστή Παλαμά μέσα από " Μια νέα σχολιασμένη έκδοση και σύγχρονη θεώρηση" από τον Μιχάλη Μερακλή.

Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο ίδιος ο συγγραφέας και σχολίασε ο Γ.Γ. του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά, καθηγητής Κωνσταντίνος Κασίνης.

(Φωτο): Παναγιώτης Ανθόπουλος

Tags